+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Co je domácí násilí

Na úvod před základní pojmy a obecné informace o problematice domácího násilí, které  naleznete na našem informačním a webovém portále, bych chtěla vyjádřit svůj názor, že to můžete být právě vy či Vaši blízcí nebo známí, kterých se tato složitá situace v roli oběti či svědka domácího násilí aktuálně týká, aniž si z důvodů strachu či navyknutých špatných situací, ve kterých žijete, dokážete přiznat, že se opravdu jedná o domácí násilí. Data, která uvádějí statistiky v problematice domácího násilí, nejsou až tak podstatné, jako skutečnost, že většina osob, která se právě ve svém soukromí či v životě svých nejbližších dostane do situace, kdy jí ubližuje někdo z blízkých osob fyzicky nebo psychicky, natož sexuálně, drží ji v ekonomické nouzi či sociální izolaci v prostředí vlastního domova, o svých prožitcích nikdy nepromluví nebo případně s odstupem několika let. Příčinou zatajování domácího násilí je neustálý strach oběti z agresora, stud z prožitých událostí, aby nebyly odhaleny ostatním, neschopnost žít samostatně bez agresora či smíření se s danou patologickou situací, že je to násilí v rodině je nějak normální či pocit, že si jej oběť vlastně zaslouží.  Myslete tedy, kdykoli budete schopni prostřednictvím informací a rad na tomto webu pomoci sobě či komukoli jinému v situaci domácího násilí, prosím neváhejte se obrátit na místa pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Děti jako svědci násilí prožívají stejná, někdy i těžší traumata než samotná oběť, a proto je také v jejich zájmu, aby žily v domácnosti bez násilí a jejich negativní prožitky skončily. Autor: Kateřina Luisa Daňhelová, zakladatelka organizace Lidská pouta, z. ú.
 

Co je domácí násilí?

Za domácí násilí považujeme takové jednání, které má tyto znaky:
 
 • je opakované a dlouhodobé, přičemž osoba násilná a osoba ohrožená mají jasně oddělené role (násilná osoba x ohrožená osoba)  
 • postupně narůstá intenzita jednotlivých incidentů
 • jedná se o násilí psychického, fyzického, ekonomického, sociálního nebo sexuálního charakteru, ke kterému dochází ze strany blízké osoby (mezi partnery, osobami blízkými, rodinnými příslušníky či také v rámci mezigeneračních vztahů v rodině)
 • k domácímu násilí dochází dlouhodobě a opakovaně, bez přítomnosti svědků
 • má řadu podob, v jejichž důsledku dochází také k ohrožení zdraví nebo také života
 • prochází napříč společenským spektrem – bez ohledu na věk, vzdělání, postavení ve společnosti, náboženské vyznání
 • samo od sebe neskončí
 • dochází opakovaně k obdobím klidu a opakující se agrese
 • čím déle domácí násilí trvá, tím hůře je schopna oběť situaci sama řešit


Formy domácího násilí

Fyzické – fackování, tlučení pěstmi, tahání za vlasy, pálení, kopání, smýkání, ohrožování zbraní či nožem, házení předmětů po oběti, přivazování, svazování, zatlačování do kouta, mlácení o zeď, škrcení dušení, topení ve vodě, povalování na podlahu.
Psychické – slovní týrání, ponižování, zesměšňování, vulgární nadávky, výslechy, vyhrožování, sledování či neustálé telefonování a kontrola veškerých činností.
Sexuální – veškeré sexuální chování, které je na druhé osobě vynucené a které osoba ohrožená podstupuje nedobrovolně pod nátlakem slovním či fyzickým. 
Ekonomické – zamezení disponovat finančními prostředky rodinnými nebo vlastními, zákaz chodit do zaměstnání.
Sociální izolace – zákaz styku s rodinou a přáteli, neustálý dohled nad osobním životem.

Osoba ohrožená domácím násilím:
 
 • může být kdokoli  - žena, muž, dítě, senior, seniorka
 • každá z ohrožených osob potřebuje pomoc a ochranu


Mýty o domácím násilí

Domácí násilí se vyskytuje pouze u sociálně slabších osob.
Realita: Domácí násilí se týká všech osob bez ohledu na jejich sociální postavení, vzdělání, národnost či náboženské vyznání.

Příčinou domácího násilí je alkoholismus partnera.
Realita: Alkoholismus ani užívání jiných návykových látek není příčina a ani omluva domácího násilí.

Situace nemůže být tak vážná, jinak by násilnou osobu její partner opustil.
Realita: Násilné osoby často svým partnerům vyhrožují, že v případě jejich odchodu ublíží jim nebo dětem, či děti již nikdy neuvidí apod. Zůstávají tedy žít v domácnosti ze strachu, ale nikdy ne proto, že by s násilnou osobou v jejím chování souhlasili.

Domácí násilí je chybou ohrožené osoby, vinu nelze svalovat pouze na stranu osoby násilné.
Realita: Za násilné chování je vždy plně odpovědná pouze násilná osoba nikoli ohrožená osoba.

Ohroženou osobu i násilnou osobu lze rozeznat na první pohled.
Realita: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domova. Násilná osoba se často svému okolí jeví jako osoba sympatická. Ohrožená osoba se za svoji situaci často stydí, proto se s ní většinou odmítá komukoliv svěřit.

Domácí násilí je okrajová záležitost, která se vyskytuje jen zřídka.
Realita: Jedná se o velmi častý negativní jev, se kterým s oběť v mnoha případech nikdy nikomu nesvěří.

Domácí násilí jsou spíše časté hádky, tzv. „Italské manželství“.
Realita: Je nutné odlišit běžnou hádku mezi partnery – kdy stojí proti sobě dva jedinci ve stejné pozici a domácí násilí – kde na jedné straně konfliktu stojí vystrašená ohrožená osoba a proti ní osoba násilná.

Ohrožené osoby domácím násilím mají toto násilí ve vztahu rády.
Realita: Nikdo netouží po soužití, které je stále provázené fyzickým, psychickým terorem či jiným druhem násilím.

Pomáhejte s námi proti domácímu násilí a dětem v obtížným situacích zasláním příspěvku na bankovní účet
113 114 113 1/0600 MONETA Money bank
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na info@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům