+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Násilí na seniorech

Násilí na seniorech bývá často opomíjeno, ačkoliv se podle odborníků týká až 20 % starších občanů.  Probíhá často v domácím prostředí nebo ústavech, skrytě a dlouhodobě, jelikož senioři jsou často odkázání na pomoc svých nejbližších, nikdo se nemá často šanci na pomoc, aby se někdo dozvědět o této situaci.

Násilí na seniorech, stejně jako u ostatních ohrožených skupin, může mít různé podoby:

Fyzické – bití, fyzické tresty, vystavování chladu, netlumení bolesti, neposkytování jídla, neposkytování dostatečné hygieny, omezování v pohybu apod.
Psychické - nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, zanedbávání potřeb seniora apod.
Sociální- izolace od okolního světa a blízkých lidí apod.
Finanční – přisvojování si důchodu seniora, nedobrovolné převody majetku, nátlak na změnu závěti, omezování vlastnických práv, převody majetku apod.
Sexuální – k sexuálnímu zneužití dochází v mnohých případech ze strany třetích osob, které mají přístup do domácnosti, ale také rodinných příslušníků.

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí.

Je nutné, aby senior ohrožený násilím nebo osoby, které mají podezření či důkazy o týrání seniorů:
 
  • okamžitě zastavit další projevy takového násilí či týrání
  • vyhledali odbornou pomoc, první pomoc, lékař, policie, krizové centra
  • řešili problém pokud možno na samém začátku a ostatní osoby ihned, kdy se o násilí páchaném na seniorech dozví

Stáří není bohužel vždy krásné!

Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní.

Násilí na seniorech páchané v rodině
Někteří staří lidé jsou bohužel vystaveni násilnému chování ze strany členů vlastní rodiny. Takové jednání začíná většinou mírnějšími projevy, jako je okřikování, ponižování, omezování a přikazování.

Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí! V žádném případě nepřipusťte, aby vám vaši rodinní příbuzní říkali: „To Ti stačí, to je pro tebe dobré, lepší už to nepotřebuješ, stejně nechodíš nikam mezi lidi.“

Bohužel takovéto chování se pomalu ale jistě může proměnit ve větší násilí, které pak již nebude ve Vašich silách zastavit. Toto jednání je třeba zastavit v samém počátku i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Mějte na paměti, pokud se vám zdá, že danou situaci nezvládáte, hledejte rychle pomoc u odborníků. Například u lékaře, nebo na linkách důvěry, které fungují obvykle v nepřetržitém provozu.

Násilí páchané na seniorech mimo rodinu
Násilí páchané na seniorech někdy bohužel probíhá i mimo rodinu jako forma nedostatečné přiměřené aktivity vyskytující se tam, kde je očekávána s důvěrou, což způsobuje bezpráví, poškození, zranění, bolest či strach starších lidí. Jedná se o domovy důchodců, seniorské domy nebo penziony či lůžková zařízení se zdravotní péčí. Personál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele.

Formy násilí mimo rodinu:
 
  • nedostatek poskytovaných pečovatelských služeb,
  • neinformovanost o právech,
  • nesrozumitelná nabídka práce,
  • nepřiznání práva na kvalitu života a společenské kontakty.

Pomáhejte s námi proti domácímu násilí a dětem v obtížným situacích zasláním příspěvku na bankovní účet
113 114 113 1/0600 MONETA Money bank
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na info@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům